Oktatóink

OKTATÓ: Dr. Lovas Tamás

BME EGYETEMI DOCENS, TANSZÉKVEZETŐ

Pontfelhő alapú adatnyerés

A kurzus áttekintést ad a geodéziai, fotogrammetriai és lézerszkennelési technológiákról, trendekről. Az előadásokon a hallgatók megismerik a széles körben alkalmazott közel-fotogrammetriai, drón-fotogrammetriai szenzorok és földi lézerszkennerek felépítését, technológiai jellemzőit, a végtermékeket és a jellemző alkalmazási területeket.

A gyakorlatok keretében a hallgatók méréseket végeznek az oktatató felügyelete mellett majd számítógépes laborgyakorlat keretében a felmért földi lézerszkennelt pontfelhőkön végeznek illesztési és minősítési feladatokat, melynek végén képessé válnak pontfelhők előkészítésére BIM környezetben való feldolgozásra.

Épületinformációs modellezés

A kurzus áttekintést ad az épületinformációs modellezés folyamatáról. A hallgatók az előadás során megismerik a kitűzési tengelyek modellbe való elhelyezésének lépéseit, valamint betekintést nyerhetnek a háttérmodell készítésébe, mennyiségi kimutatások, analízisek és ezekhez kapcsolódó tervek készítésébe.

A modult elvégző hallgatók képesek adott modellezési feladathoz szükséges munkafolyamatok meghatározására és ütemezésére, ezek erőforrásigényeinek meghatározására. A hallgatók megtanulják a pontfelhők feldolgozását BIM környezetben, kitűzési tengelyek létrehozását és az ezen alapokra épülő elemzések végrehajtását a gyakorlati oktató segítségével.

OKTATÓ: SZőke GABRIELLA

Trimble INC., Építőmérnök, BIM modellező

OKTATÓ: Dr. somogyi árpád

BME Egyetemi adjunktus

Pontfelhő alapú adatfeldolgozás

A hallgatók a kurzus során képesek lesznek felmérés végrehajtására az elméletben tanultak alapján (10 álláspont). Nyers mérési állományok készítésére és beolvasásukra.

A hallgatók képesek lesznek az álláspontok illesztésének végrehajtására, kapcsoló/illesztőpontok alapján.
Álláspontok illesztése illesztőpontok hiányában, a cloud to cloud regisztráció lépéseinek bemutatása. Az elvégzett regisztrációk ellenőrzése és vizsgálata, numerikus, és szemrevételezéses eljárással.

Utólagos helyi rendszer felvétele. Illesztett állományok modellezés számára megfelelő formára alakítása, terület lehatárolás, szűrés, újramintavételezés, konvertálás.

műszeres Kitűzés terepen

A kurzus áttekintést ad az építéshelyszíni műszeres kitűzés technológiákról, trendekről. Az előadásokon a hallgatók megismerik a széles körben alkalmazott layout műszerek felépítését, technológiai jellemzőit, a jellemző alkalmazási területeket, a terepi kitűzés tervezési és „BIM csapattal” történő együttműködési, előkészítési folyamatokat.

A modult elvégző hallgatók képesek adott kivitelezési kitűzési feladathoz megfelelő eszközök kiválasztására, szükséges munkafolyamatok meghatározására és ütemezésére, ezek erőforrásigényeinek meghatározására. A gyakorlatok keretében kitűzési folyamatokat terveznek és terepi kitűzéseket hajtanak végre az oktatató felügyelete mellett.

OKTATÓ: Albert János

VISUELSE Technical Director